Om oss

Tromskomiteen for jernbane er en frittstående interesseorganisasjon uten binding til andre organisasjoner.

Tromskomiteen for jernbane er en medlemsorganisasjon. Medlem blir man ved å betale en årskontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent både for fjoråret og året før fjoråret har ikke stemmerett og kan strykes fra medlemslisten av styret.

Tromskomiteen for jernbane har et styre på mellom 2 og 5 medlemmer som leder arbeidet mellom årsmøtene. Inntil 2 vararepresentanter kan velges. Styret velges på årsmøtet. Styret skal være tverrpolitisk, bl.a. slik at flest mulig partier søkes å være representert.

Styremedlemmer:

Irene Dahl (leder)

Vidar Eng (nestleder)

Hilde Amundsen (kasserer)

Hilde Sagland (styremedlem)

Terje Karlsen (varamedlem)

Catharina Wang (varamedlem)

Formål: Tromskomiteen for jernbane har som hovedformål å arbeide for å få bygd Nord-Norgebanen, dvs jernbane på langs av Nord-Norge nord for Fauske. Tromskomiteen for jernbane vil også arbeide for forbedring av dagens jernbanestrekninger østover fra Narvik og sørover fra Fauske.