Fra media

“Jernbane helt fram til Kirkenes blir et tungt økonomisk løft, men politikere har løftet tungt før, det være seg universitet, OL, opera, vestlandsveier etc. De tunge løftene bygger Norge. Hva er det vi ønsker å løfte nå? skriver Trine Hanssen, talsperson for ei gruppe som kaller seg Kvinner på skinner”


“Jernbanentusiast Eivind Sivertsen har lest utredninger om Nord-Norgebanen fra 1990-tallet – og viser hvordan prosjektet ble dømt ut. «Det kan sammenlignes med at det ene fotballaget får følgende beskjed av dommeren, før kampen: Dere må først få 5 mål på motstanderen, før vi betrakter stillingen som 0–0», oppsummerer han”


“Forrige uke ble det luftet planer om lyntog gjennom Nord-Norge. På sikt kan en jernbane forlenges gjennom Finnmark og til den russiske storbyen Murmansk”


“Grunnlaget for jernbanens driftsøkonomi og konkurransefortrinn er avstander, lange distanser og enda lengre avstander”


“Mindre baneprosjekter i Nordland, Troms eller Finnmark vil ødelegge for det store prosjektet dersom de ikke tar hensyn til og er forenlige med hovedprosjektet: bane fra Fauske til Kirkenes, skriver sivilingeniør Asbjørn Gildberg”


“Ofotbanen er av avgjørende betydning for å få sjømaten som landes og produseres i Nord-Norge ut til markedet. Men det er ikke nok, landsdelen trenger en enorm satsing på infrastruktur, og den må koordineres godt, sier Jarle Aarbakke”


“Jernbanen er en investering i grunnleggende infrastruktur som er nødvendig i et langstrakt land. Hvorfor har de skjønt dette i Sverige, Finland og Russland, mens norske politikere lar seg styre av byråkratene i sentralistiske Oslogryta?!


“Skal vi fortsette å akseptere argumentet om at jernbane er en altfor stor investering i nord?”


“Jernbaneplanene for Nord-Norge har eksistert i 100 år, men skinnene til nord går gjennom Sverige”


“Modige og fremtidsrettede forkjempere for Nord-Norge-banen blir dessverre latterliggjort av den såkalte makteliten i vår egen landsdel”

“Her er det fullt, det er jo ikke sitteplass til flere, konstaterte hun ifølge en pressemelding fra partiet”


“Statsminister Erna Solberg og Roger Ingebrigtsen, daglig leder i Agenda Nord-Norge, er på kant om jernbane i nord. Dette kom tydelig frem under et møte i Tromsø nylig der Solberg satte foten ned med et lite ord: nei. Hun begrunnet det med at det bor «for lite folk i nord”


“En arktisk jernbane som ender i en gedigen havn i Kirkenes. Slik ser framtida ut for både norske og finske interesser som jobber for mer tog i nord. Men ikke alle er like begeistra”


” Et uheldig valg av sted, sier fylkesleder, som selv tar fly til Narvik”


“Det eneste statsministeren tente i nord, var julegrana i Tromsø. Hun mangler sakene som får de nordnorske hjertene i til å banke raskere”


Åpent brev til Jonas Gahr Støre om samferdsel og transport i Nord-Norge


“Det er på tide  at en jernbane – Tromsbanen  Narvik-Tromsø og  Bjerkvik-Harstad –  trekkes inn i debatten om LTP”


“På oppdrag fra Agenda Nord-Norge har den liberale tankesmien Civita utarbeidet et notat om landsdelens fremtid – et «veikart for økt verdiskaping i Nord-Norge frem mot 2030”


“Jernbane videre fra herlige Fauske til Tromsø, og videre til Kirkenes, synes fortsatt som en utopi for mange, og det er til og med slik stilt at mange fortsatt latterliggjør ideen”


“Det er et mysterium at en person med Johan Petter Barlindhaugs bakgrunn har gjort seg til jernbane-motstander på sine eldre dager”


“Nord-Norge eksisterer simpelhen ikke i den såkalte nasjonale alliansen”


“Granskningen avslørte at de fleste linjene i landet var i elendig forfatning”


“Det er også godstrafikken som står for nesten all slitasjen på vegene”


“På jernbaneforum i mars 2016 ble suksesshistorien om Saltenpendelen presentert av Bjørn-Tore Hansen, Salgs- og markedsansvarlig Nordlandsbanen, NSB”


“Skal nordre Nordland og Troms forsvare nasjonale målsettinger om å bygge ut sjømatnæringene slik fiskeriministeren og alle håper på, er det kun jernbanen som kan innfri de krav vi må sette til transport i dag og i fremtiden”


” De fleste ofrer verken norsk geografi eller et spredt bosettingsmønster en eneste tanke”