Hva er det med jernbane?

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798

Vi hadde et vellykket stortingsmøte om Nord-Norge-banen tirsdag 17. desember 2019. Partiene FrP, SV, MDG, R, KrF og Ap møtte opp og kom med sine synspunkter. Alle fikk med Nord-Norges Jernbanekalender til sine partigrupper. Under her kan du lese Vidar Eng’s innlegg.

Nord-Norge-banen ble diskutert i Stortinget 17. desember 2019

Hva er det med jernbane som fortsatt engasjerer og fascinerer? Snart er fenomenet jernbane 200 år, den første i England kom i 1825, altså før moderne veier med lastebiltransport og før fly fantes. Til tider har mange trodd at jernbanen var noe gammeldags vi bare kunne skrote. Det som var det store transportmidlet FØR jernbanen i Europa, var kanal-transport, og det er som kjent lite viktig i dag. Det var da også en tid for rundt 50 år siden da mange trodde bilens tidsalder var kommet, og at vi endelig kunne avvikle jernbanen. Så hva er det med jernbanen?

Vel, for det første vil transport med stålhjul på stålskinner alltid være mer energieffektivt enn gummihjul på asfaltvei. Mindre friksjon med stål mot stål gjør at ett enkelt lokomotiv med en enkelt lokomotivfører kan trekke mange vogner. Større energieffektivitet betyr lavere klimagassutslipp dersom vi sammenligner dieseltog med diesellastebiler, og selvsagt enda mer med elektriske tog som går med strøm fra vannkraft. Større energieffektivitet betyr også at jernbane er mer økonomisk lønnsomt.

For det andre er det slik at stålhjul på tilpassede stålskinner gjør at tog stort sett holder seg på skinnene. Med moderne sikkerhetssystemer kan vi nesten helt unngå møteulykker med andre tog og menneskelige feil fra lokomotivfører. Nye jernbanelinjer vil selvsagt også bygges uten planoverganger og slik unngå kollisjon med annen type trafikk.

Norges mest lønnsomme jernbane er Ofotbanen fra Narvik rett inn i Sverige. Ellers mangler Norge jernbane nord for Fauske. Landet henger ikke sammen uten det. Andre langstrakte land har jernbane på langs av sine land: Sverige, Finland, Russland, Australia, Canada og USA. Det bygges nye jernbanestrekninger i mange land, også i vårt naboland Sverige. Nye direkte godstog-forbindelser, f.eks. fra Kina til Vest-Europa, har blitt opprettet de senere år.

Jernbane i Nord-Norge trengs først og fremst pga godstransport. Jernbane er nemlig aller mest fornuftig på lange strekninger over 500 km. Allerede i dag går svært mye gods til og fra Nord-Norge på tog mellom Oslo og Narvik, men via Sverige! Dette er en stor suksess og viser muligheten for jernbane på lange strekninger. Men til og fra Narvik går godset på smale veier videre. Det er også verdt å legge merke til at det nylig ble offentliggjort planer om økt godstransport på Nordlandsbanen mellom Bodø og Trondheim, noe som kan fjerne mange lastebiler fra E6. Trafikksikkerheten, ikke minst på vinterveiene i Nord-Norge, vil bli mye bedre ved å få tungtrafikken over på bane. Jernbane vil gi mindre klimagassutslipp og mindre ødelagt natur. En moderne smal jernbanetrasé kan nemlig legges på pilarer og i tuneller over lange strekninger, og da kan dyr passere over og under jernbanen.

Vi i Tromskomiteen for jernbane ønsker jernbane langs hele Norge, altså også fra Fauske til Kirkenes. Nå er det muligheten for jernbane fra Fauske via Narvik til Harstad og Tromsø som utredes. Mange har fått med seg at det er forskjellige synspunkter på hvilken strekning som skal tas først, trasevalg og mye annet. Vi overlater beslutningen om det til ekspertene og dere stortingsrepresentanter. Vårt viktigste budskap er følgende: Nord-Norge må ha mer jernbane! Og aller først må dobbeltspor på Ofotbanen bygges fordi Ofotbanen allerede er overbelastet av godstog inkludert malmtog. Men når dobbeltsporet legges må planene være klare for videreføring nordover og sørover.

Framover er det tre ting som skjer med jernbane i Nord-Norge: Jernbanedirektoratet sendte 20.11.2019 sitt høringsnotat om Nord-Norge-banen til departementet, og dette kommer til Stortinget våren 2021. I tillegg er det i statsbudsjettet for 2020 bevilget 10 millioner kr til en såkalt konseptvalgutredning (KVU), bl.a. om Nord-Norgebanen. Og så har stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen (FrP, Troms) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV, Troms) sammen fremmet følgende forslag for Stortinget: «Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen». Vi går spennende tider i møte! Jeg håper dere tar med «Nord-Norges jernbanekalender 2020» til dere selv og deres partifeller, i den er det både bilder og tekst om arbeidet for mer jernbane i nord. Takk for meg!

— Innlegg fra Vidar Eng, nestleder i Tromskomiteen for jernbane, Stortinget tirsdag 17. desember kl 12. Til dette møtet fikk vi praktisk hjelp av Torgeir Knag Fylkesnes, og takk for det —

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798

Legg igjen en kommentar Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/7/a/9/tromsjernbanen.no/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4798

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *