Årsmøteuttalelse: På høy tid med Nord-Norge-banen

I 2017 bestemte Stortinget at Nord-Norge-banen, dvs en ny jernbane fra Fauske via Narvik til Tromsø og med sidebane til Harstad, skal utredes.  Jernbanedirektoratet arbeider nå med en utredning som skal være ferdig før sommerferien, og som deretter skal sendes ut på høring. 


Den enorme skuffelsen i nord ble kvalt av ståheien fra OL på Lillehammer og EU-avstemningen samme år. 

Under Stortingets spørretime nylig presiserte samferdselsminister Jon Georg Dale at han likevel ikke ønsket å konkludere med noe som helst før den pågående jernbaneutredningen er levert.  Det er vi i Tromskomiteen for jernbane glade for.  Men til og med en  gjennomarbeidd utredning med godt resultat garanterer ikke nødvendigvis et positivt vedtak.  Et skremmende eksempel på dette er da den grundige NSB-utredningen “Nord-Norge-banen Hovedrapport November 1992” konkluderte svært positivt, ble det bestilt nye analyser.  Etter få måneder gikk resultatet fra å være en god investering til å bli en katastrofal investering.  Dermed ble NSB-utredningen fra 1992 lagt bort, og NSB-analysene fra1993 ble grunnlaget for stortingsmeldingen, som Stortinget ble forelagt i 1994.  84 representanter mot 52 stemte da ned jernbane nord for Fauske.  Den enorme skuffelsen i nord ble kvalt av ståheien fra OL på Lillehammer og EU-avstemningen samme år. 

Det har hittil spilt liten rolle om våre to største parti er i posisjon eller opposisjon.  I saken om Nord-Norge-banen har det hersket enighet mellom dem om et “nei.” Men dette er historie.  I 1994 kunne ingen forutse den svære gods- og sjømattransporten som har resultert i den nåværende voldsomme trailerveksten.  Og de færreste innså den kommende klimatrusselen. 

Folk flest er mildt sagt lei av en livsfarlig E6 som eneste landverts forbindelse mellom nord og sør

Tromskomiteen for jernbane ser med forventning fram til ferdigstilling av Jernbanedirektoratets utredning innen utløpet av 2019 – at den tar høyde for de svære trafikale og klimatiske utfordringene vi står overfor, og for det samfunnsmessige tapet landsdelen og landet lir – uten jernbane. Folk flest er mildt sagt lei av en livsfarlig E6 som eneste landverts forbindelse mellom nord og sør.  Folk flest godtar ikke den politiske handlingslammelsen som låser Nord-Norge til den mest forurensende transporten.  Folk flest har forlengst innsett at beskrivelser av Nord-Norge som “skapende og bærekraftig region” er tomme ord sålenge utbygging av Nord-Norge-banen treneres. Tromskomiteen for jernbane forventer nå at gjenstridige stortingspolitikere av alle valører skaffer seg ny innsikt og omsider viser tverrpolitisk handlekraft og mot nok til å si: “Saken om Nord-Norge-banen har vært trenert lenge nok. Forlenging av Nord-Norge-banen skal få høgste prioritet i Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 til beste for Nord-Norge og for Norge. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *