Fra bane til vei?

Det er vedtatt norsk politikk at godstransport bør overføres fra vei til bane, men nå skjer det motsatte. Transportnæringen og LO har skrevet til samferdselsminister Jon Georg Dale og påpekt at godstransporten på jernbane i Norge kan bryte sammen i løpet av 2019.

Vidar Eng, nestleder i Tromskomiteen for jernbane.

Det er Aftenposten som skriver om dette 22. desember. CargoNet og Green Cargo kutter i antall godstog, og på Raumabanen fra Dombås til havna i Åndalsnes går det nå ingen godstog. Det er flere årsaker til denne utviklingen: nedslitte jernbanespor og signalanlegg og for små jernbaneterminaler gir svak punktlighet og dårlig lønnsomhet. Sterk satsing på bedre veier gjør at godstransporten overføres til vei. Og skjer dette, er det vanskelig å snu tilbake. Hvis transportørene først satser på vei, vil både terminaler og containere innrettes på bil og ikke jernbane. Konsekvensene kan bli brutale med 1000 flere trailere om dagen i Norge, noe som igjen vil bety flere trafikkulykker og større klimagassutslipp.

Hva betyr dette for Nord-Norge? I første omgang betyr det mest for Nordlandsbanen fra Trondheim til Fauske og Bodø. Også her blir stadig E6 rustet opp, mens jernbanen kjører på gamle slitte spor. Foreløpig er godstransporten på jernbane mellom Narvik og Oslo gjennom Sverige vellykket, lønnsom og økende, men også her er det bare et spørsmål om tid før kravene til punktlighet og lønnsomhet vil kunne overføre gods fra bane til vei. Veiene blir gradvis bedre, strekning for strekning, mens det for jernbanen er snakk om store satsinger som deretter gir store gevinster i bedre miljø og raskere transport. Slike store satsinger ser vi i Nord-Sverige, men ikke i Norge. Selv om det snakkes om å overføre fra vei til bane, så er den praktiske politikken slik at veitransporten favoriseres.

Hva kan gjøres? I brevet fra transportnæringen og LO kreves det støtteordninger på 150 millioner kr slik at det kan legges om til mer effektiv drift med lengre tog og mer effektive jernbaneterminaler for omlasting mellom tog og lastebiler. Dette er kortsiktige og fornuftige krisekrav. På lengre sikt trengs det store investeringer i nye jernbanelinjer med rettere strekninger og høyere fart. Godstransport på jernbane er mest lønnsomt på lange strekninger som mellom Nord-Norge og Sør-Norge. For ikke å få et sammenbrudd i godstrafikken om noen år, må vi i 2019 vedta å bygge Nord-Norge-banen.

Vidar Eng, Tromskomiteen for jernbane

Én kommentar til “Fra bane til vei?”

  1. Det er ikke nok med gode visjoner. Godset finner sine egne veier når jernbanen svikter eller aldri dukker opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *