NTP 2018 – 2029

11.05.2018: Invitasjon til innspillskonferanse Utredning av ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – invitasjon til innspillkonferanse

 

 

https://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029

 

Samfunnsøkonomiske analyser nou 2012:16 – Alt du trenger å vite om nytte/kostberegninger: nou201220120016000dddpdfs