Skuffende fra NHO

NHO Arktis prioriterer bedre veier og bedre flyforbindelser. Det er regiondirektør Målfrid Baik som i et innlegg i iTromsø 10. august forteller at det er det bedriftene i Troms og Finnmark ønsker for de neste ti årene.

Les videre
Skrevet i Nyheter | 1 kommentar

Underskriftsaksjon


Les videre
Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Velkommen til bålbrenning

Vi er nå godt inne i 8. året med bålbrenning for Nord-Norge-banen. Den nye jernbaneutredningen er snart ferdig, og denne høsten blir svært viktig for utfallet av jernbanevedtaket.

Les videre
Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

En politisk vinnersak

“Å være mot eller avventende til jernbane, er iferd med å bli en politisk tapersak. Det tror vi alle parti har merket seg” (Utdrag fra lederartikkel i Nordlys 8. juni 2017). 

Les videre
Skrevet i Nyheter | 1 kommentar

Sand i maskineriet

Hilde Sagland, Tromskomiteen for jernbane

I Nordlys 6. april viser Kjell Johnsen i sin artikkel “Tromsbanen International Railway” til rapporten Jernbanens rolle i nord fra 2011, som inneholder beregninger til nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023. 

Les videre
Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Jernbane i nord


Vidar Eng, Tromskomiteen for jernbane

De fire regjeringspartiene (FrP, H, V, KrF) skapte ny dynamikk i kampen for mer jernbane i Nord-Norge da de på en pressekonferanse i Tromsø 24. mars 2017 gledelig og overraskende gikk inn for en ny oppdatert utredning av Nord-Norgebanen. Så mye nytt har skjedd med transportbehovet i nord siden 1990-tallet at dette er helt nødvendig. En slik utredning ble så vedtatt i Stortinget i juni 2017 og er nå inne i Nasjonal Transportplan (NTP) som gjelder for perioden fra 2018 til 2029. Jernbanedirektoratet skal legge fram sin utredning før sommerferien.

Les videre
Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årsmøteuttalelse: På høy tid med Nord-Norge-banen

I 2017 bestemte Stortinget at Nord-Norge-banen, dvs en ny jernbane fra Fauske via Narvik til Tromsø og med sidebane til Harstad, skal utredes.  Jernbanedirektoratet arbeider nå med en utredning som skal være ferdig før sommerferien, og som deretter skal sendes ut på høring. 

Les videre
Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Om klima og barn, politikere og forskere

Så har skolestreikene i Europa nådd Norge.  Trondheim er først ute her til lands.  Der har tre småjenter på 11 år tatt affære.  De er skuffa over de voksne som bare prater om klimaendringene uten at de gjør noe. 

Les videre
Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Gods på bane eller båt?

De mange kollisjonene mellom trailere og personbiler opprører. Alle er enige om at mye av godstransporten må bort fra veiene. Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Fra bane til vei?

Det er vedtatt norsk politikk at godstransport bør overføres fra vei til bane, men nå skjer det motsatte. Les videre

Skrevet i Nyheter | 1 kommentar